Д-р Радослав Симеонов Управител и Главен лекар
Д-р Долорес Тодорова Лекар по дентална медицина
Д-р Елена Костова Лекар по дентална медицина
Д-р Айше Вехова Лекар по дентална медицина, профил Ортодонт
Румяна Али Дентален асистент
Геновева Бреянова Дентален асистент
Катя Иванова Дентален асистент
Лора Симеонова Мениджър на денталната клиника
Моника Йорданова Офис Мениджър
Марина Ханджиева Консултант Дигитален ПР и Маркетинг

Нашият екип

Д-р Радослав Симеонов
Д-р Радослав Симеонов
Управител и Главен лекар
Управител и Главен лекар, профил Орална хирургия и Имплантология Д-р Радослав Симеонов е собственик и Главен лекар в екипа на клиника Дентатайм...
Д-р Елена Костова
Д-р Елена Костова
Лекар по дентална медицина
Лекар по дентална медицина Д-р Елена Костова завършва Факултета по Дентална медицина към МУ София и има повече от 30 години опит като поливалентен...
Д-р Долорес Тодорова
Д-р Долорес Тодорова
Лекар по дентална медицина
Лекар по дентална медицина Д-р Долорес Тодорова завършва дентална медицина в Медицински Университет в град София. По време на следването си...
Д-р Айше Вехова
Д-р Айше Вехова
Ортодонт
Лекар по дентална медицина, профил Ортодонт Д-р Aйше Вехова завършва дентална медицина в Медицински Университет в град София с пълно отличие. По...
Геновева Бреянова
Геновева Бреянова
Дентален асистент
Дентален асистент, завършва Института за подготовка на здравни кадри с полувисше образование към медицинска академия-ИПЗКССО-МА година с детски...
Румяна Али
Румяна Али
Дентален асистент
Дентален асистент е завършила ЦПО Хипократ с придобита трета степен на професионална квалификация по професия “Здравен асистент”, специалност...
Катя Иванова
Катя Иванова
Дентален асистент
Завършва медицински колеж Йорданка Филаретова степен бакалавър със специалност „Детска медицинска сестра“. Има опит като дентален...
Лора Симеонова
Лора Симеонова
Мениджър на дентална клиника
Човекът, който управлява бизнес процесите в клиника Дентатайм свързани с администрация, финанси, човешки ресурси, договори и проекти. Завършва...
Моника Йорданова
Моника Йорданова
Офис Mениджър
Нашият Офис Мениджър и лице на клиниката. Тя посреща пациентите, грижи се за графика на лекарите, контактува с партньорите и доставчиците и...
Марина Ханджиева
Марина Ханджиева
Консултант по дигитален ПР и Маркетинг
Нашият консултант по Дигитален ПР и Маркетинг. Марина има близо 20 години опит и собствена практика в сферата на маркетинговите комуникации с...