Поради увеличаване обема на работа, Дентална клиника Dentatime търси да назначи

Медицинска сестра/Дентален Асистент 

Изисквания към кандидатите:

– Завършено медицинско образование
– Да са вписани в регистъра на съсловната организация (БАПЗГ),
– Умения за работа в екип;
– Компютърни умения;
– Добри комуникативни и организационни умения;
– Отговорност към поставените задачи.
– Владеенето на английски език е предимство

Задължения:

– Асистира на лекар по дентална медицина като подготвя пациента за диагностика и лечение,
– Посреща, регистрира пациента и попълва зъбен статус и амбулаторен лист
– Подготвя и хигиенизира работно място, помещението и инструментариума по график.
– Следи за наличностите на материалите в поверените му кабинети,
– Фронт деск по заместване (Организира реда на посещенията, приемайки телефонните обаждания и плащания)

Ние предлагаме:

– Приятна работна среда, млад и динамичен екип
– Работа с модерна апаратура и висококачествени материали
– Работа на пълен работен ден – понеделник-петък, по график,

За да кандидатствате по тази обява, моля, изпратете актуална снимка и автобиография.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Конфиденциалността е гарантирана.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор

За компанията

#Dentatime е модерна стоматологичнa клиника, която предлага работа в професионален и амбициозен екип.
Клиниката се развива в областта на имплантологията и естетична стоматология.
Здравето на пациентите и красотата на усмивката им е наша цел.

Контакти

Адрес: гр. София,ул. „Проф. Георги Павлов“ No 39
Телефон: 0892600602
https://web.facebook.com/dentatime.clinic/

ИЗПРАТЕТЕ НИ СV И СНИМКА НА ИМЕЙЛ: clinic@dentatime.com