Дентален асистент

Геновева Бреянова, Дентален асистент,  завършва Института за подготовка на здравни кадри с полувисше образование към медицинска академия-ИПЗКССО-МА година с детски профил и има повече от 20 години клиничен стаж.