Дентален асистент

Румяна Ангелова, Дентален асистент е завършила ЦПО Хипократ с придобита трета степен на професионална квалификация по професия “Здравен асистент”, специалност “Здравни грижи”. Работи като Дентален асистент от 5 години.