ЗЪБНИ ИМПЛАНТИ И ПЕРИИМПЛАНТИТ

С увеличаването на обема на конвенционалната зъбна имплантология, все повече нарастват предизвикателствата пред пациентите избрали двучастови, класически зъбни импланти, като заместители за липсващи зъби. Разнообразни са и проблемите, с които се сблъскват и имплантолозите по отношение на едно сравнително ново и неприятно заболяване свързано с поставянето на двучастови зъбни импланти – периимплантит.

Според различни международни стоматологични изследвания, през последните години между 10% и 35 % от имплантите в период от 5 до 10 години от поставяне са били засегнати от това заболяване. Това прави и предварителната детайлна консултация преди избор на имплантологично лечение изключително важна, поради факта, че те не са подходящи за всеки един клиничен случай.

Периимплантитът представлява необратимо възпалително заболяване на твърдите и меки тъканите обграждащи денталния конвенционален двучастов зъбен имплант. Свързва се с поставянето на двучастови импланти, при пациенти, при които от самото начало не са били налице подходящи условия за добра интеграция между зъбния имплант и костта или са настъпили фактори, пряко свързани с последващата лоша зъбна хигиена, които са довели до усложнения и до това сериозно състояние.

Известни са 4 основни стадия на периимплантит в зависимост от дълбочината на костния джоб и размера за загуба на кост около импланта. Периимплантитът се изразява най-вече в костна резорбция-загуба на кост около импланта, намалена остеоинтеграция, оформяне на костни джобове и гнойна секреция.

Началната форма на периимплантит е перимукозит,при който се наблюдава възпаление на венеца, който е зачервен, увеличен и има наличие на секреция. При най-тежката форма на периимплантит може да се стигне дори до загуба на импланта.

Основните рисковите фактори, които могат да доведат до това заболяване са следните:

  • грапава повърхност на двучатовия имплант,която предразполага към задържането на плака и бактерии
  • лоша хигиена след имплантирането
  • пушене при пациенти с импланти
  • предишни пародонтални заболявания
  • бруксизъм
  • лоши контакти между корона и зъби
  • остатъци от цимент около импланта

Терапията на периимплантита е изключително сложен процес и се провежда в няколко етапа. Като се вземат предвид различните причини за заболяването, лечението се базира на комбинация от системно приложение на антибиотици и някои хирургически и нехирургически методи. Важно е да се отбележи, че всяко лечение на периимплантит е трудно и успехът и клиничните резултати са несигурни. Най-общо целта е една – да се премахнат бактериите от джоба около импланта. Често се използва химично и механично почистване със специални накрайници за ултразвук или лазер,заглаждане на повърхността на двучастовия имплант и обща антимикробна терапия. От изключителна важност са общото подобряване на хигиенните навици и коригиране на оклузията.

Опасността от периимплантит в никакъв случай не означава, че не трябва да се използват двучастови класически импланти. Важно да отбележим е, че те са подходящи за определен вид пациенти и именно ролята на оптиния имплантолог е ключова, за правилното определяне, извършване и проследяване на избора и цялостния процес на имплантологичното лечение.

В клиника Дентатайм предлагаме лечение както с двучастови, конвенционални импланти, така и с швейцарски, базални едночастови зъбни импланти, които имат редица предимства по отношение на превенцията на периимплантит при рискови пациенти. Нашият екип отделя изключително внимание на предварителната консултация с пациента ипредоставената ортопантомография (панорамна снимка) по отношение на препоръката за вида на имплантите, които да се използват в имплантологичното лечение. Всички имплантирани пациенти се проследяват в отделните етапи на тяхното лечение.

Вижте повече за видовете зъбни импланти и предлаганите в нашата клиника имплантологични лечения в секция Имплантология.

Д-р Радослав Симеонов

 

Следете нашия блог тукза още новини от водещите практики и техники в съвременната дентална медицина. Следвайте ни също и във Facebook.

Вашата консултация с д-р Радослав Симеонов може да заявите през контактната форма на сайта или на телефон (+359) 892 600 602.

Заповядайте в Дентатайм за вашата нова усмивка!