Дентатайм търси да назначи ФРОНТ ОФИС МЕНИДЖЪР

Клиника Дентатайм обявява свободна позиция за длъжността ФРОНТ ОФИС МЕНИДЖЪР

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Организира реда на посещенията, приема телефонните обаждания и плащания, контактува с доставчици, води регистри.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Координира графика,

• Посреща на пациенти и посетители, приемa телефонни обаждания, записва на часове,

• Следи и води досиета на пациентите

• Организира и контролира работния процес на регистратура съгласно утвърдени фирмени процедури;

• Приема плащания – каса, касов апарат, ПОС и издава фактури

• Изготвя регулярни отчети

• Води регистри

• Контактува с доставчици

ИЗИСКВАНИЯ:

– Висше образование

– Отлични компютърни умения: MS OFFICE

– Опит в администрирането

– Приветливо отношение

– Умения за работа в екип;

– Добри комуникативни и организационни умения;

– Отговорност към поставените задачи и самоинициативност при изпълнението им.

– Владеене на чужд език: Английски – работно ниво / минимум ниво В1

– Работа на подобна позиция в денталния сектор ще се счита за предимство.

– Умения за работа със специализиран софтуер Denteu ще се счита за предимство

Ние предлагаме:

– Приятна работна среда

– Постоянен трудов договор

– Стандартно работно време – понеделник-петък

– Социални придобивки

– Въвеждаща програма и обучение в началото

За да кандидатствате по тази обява, моля, изпратете актуална снимка и автобиография през Jobs.bg от следния линк:

Кандидатставане през Jobs.bg

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Конфиденциалността е гарантирана.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Със своята кандидатура Вие предоставяте доброволно личните си данни и се съгласявате Дентатайм 12 ИППМП ДМ ЕООД да оперира с тях, във връзка с участието Ви в процедура по подбор за обявената позиция.

Повече за нашата клиника и екип можете да прочетете в страниците с линкове:

Клиника Дентатайм

Екип на Дентатайм