Видове зъбни импланти в Дентатайм София

В клиника за зъбни импланти Дентатайм в град София, предлагаме поставяне на двата основни вида импланти  – кортико-базални (едночастови) зъбни импланти и класически (двучастови) зъбни импланти. Най-доброто и дълготрайно решение при лечение за заместване на липсващ зъб е поставянето на дентален имплант и тук избора на подходяща система е от особено значение за успеха на лечението.. Пациентите най-често ни питат какви са точно разликите между отделните видове зъбни импланти и коя система бихме определили като подходяща  за тях. Тази тема ще разгледаме и в настоящата статия.

 

Как определяме в Дентатайм подходящия вид зъбни импланти при лечение

В световен мащаб съществуват стотици имплантологични системи на пазара, но най-общо те могат да се разделят на едночастови и двучастови зъбни импланти.  Въпросът кой вид зъбни импланти да се използва няма напълно еднозначен отговор. Най-важното условие, което трябва да изпълни лечението със зъбни импланти е на първо място, то да е подходящо за пациента и да доведе до пълно възстановяване на загубените зъби, тяхната функционалност и естетика. Това означава пациентът да започне да се храни нормално, да няма болки, тъканите около имплантите да са спокойни, да се избегнат последващи възпаления и разбира се, пациентите да са доволни и усмихнати.

В Дентатайм работим и с двете основни системи за възстановяване със зъбни импланти, като за всеки конкретен случай провеждаме задълбочен анализ на състоянието на пациента и създаваме индивидуален план за лечение в зависимост от броя на липсващите зъби и наличието, или съответно отсъствието, на необходимия обем от кост за провеждане на възстановяването със зъбни импланти. 

Важна характеристика на зъбните импланти е, че те позволяват най-естественото, дълготрайно и близко до естествените зъби пълно възстановяване при липса на зъб. Имплантите играят ролята на заместител на корена и това определя тяхната дълготрайност като вид фиксирано и перманентно решение, за разлика от алтернативните възстановителни методи със зъбни мостове или подвижни протези, които имат лимитирано приложение ,особено при пациенти с пародонтит 

Поставяне на единични (класически ) зъбни импланти при липса на един зъб

Когато при нас дойде пациент с един единствен липсващ зъб, възможностите за възстановяване със зъбен имплант най-често се свеждат до прилагане на двучасовата система за зъбни импланти. 

Важна особеност, на която трябва да обърнем внимание, е че процесът на пълно възстановяване на дъвкателната функция е по-дълъг във времето. По-долу сме дали примерен план на лечение за пълно възстановяване на един липсващ зъб и какво включват неговите етапи:

Лечението протича в продължение на 3-6 месеца:

 • Подготовка на лечението – консултация и компютърна томография (т.нар 3D),  рентгенографско изследване снимка.
 • хирургична интервенция за поставяне на импланта.
 • Следва период на интегриране в спонгиозната част от костта. Това е процес, който се нарича остеоинтеграция, при който имплантът става част от костта за 2-3-месеца за долна челюст, и 4-6 месеца за горна челюст.
 • През този период пациентът носи временна коронка(ако мястото на имплантиране е в естетичната зона), за естетическо и функционално удобство.
 • Лечението завършва с вземане на отпечатък с трансфер и аналог за изработка на окончателна(постоянна) корона. Би могла да бъде циркониева или металокерамична

Винаги е важно, видът на имплантологичното лечение да се определи от опитен специалист имплантолог, защото от това зависи дали ще се постигне висока успеваемост при завършването му. Има пациенти, които не отговарят на определени условия и фактори за провеждане на успешно имплантологично лечение или се  налага извършването на допълнителни процедури за подготовка за поставяне на зъбен имплант, като например:

 • Наличие на определен минимален обем кост: Понякога при пациентите наблюдаваме резорбция на костта (топене на костта), което налага хирургична интервенция за добавяне на кост (костна аугментация). При нея  се добавя изкуствена или естествена (от други части на тялото на пациента) кост, с цел достигане на обема, необходим за поставяне на двучастов имплант. 
 • Синус-лифт: В областта на горната челюст в близост до синуса, при някои пациенти може да се наложи повдигането на синусната мембрана чрез добавяне на кост,за да създаде достатъчен обем от кост на мястото на предкътниците и кътниците(дъвкателни зъби) 

Поставяне на зъбни импланти на цели обеззъбени челюсти или отделни сегменти (няколко липсващи зъба)

За разлика от горния сценарий, при който имаме липса само на един зъб, при пациенти страдащи от загуба на цели зъбни сегменти или тотално обеззъбяване, могат да се приложат и двата вида системи за зъбни импланти, както едночастовите, така и двучастовите.

Тъй като всеки един клиничен случай е строго индивидуален, нашият екип предлага персонализирани решения, в зависимост от общото здравословно състояние на пациента, обективната клинична ситуация в устата,вид на захапката и редица други фактори, които определят избора на лечебен план и имплантологична система. Нашите 2 основни подхода могат да се обобщят по следния начин:

Добавяне на кост и използването на двучастови зъбни импланти

Поради своя специфичен дизайн и форма двучастовите зъбни импланти изискват по-голям обем кост около импланта. Това предполага добавянето на кост в комбинация с ПРФ (плазма богата на фибрин). Тази процедура извършваме или заедно с поставянето на зъбния имплант, или по време на отделна хирургична манипулация.

Лечение с едночастови зъбни импланти без добавяне на кост

Този тип лечение се извършва при лечение на цели челюсти или сегменти, с използване на едночастови кортико-базални импланти, които имат гладък дизайн на резбата и не налагат добавянето на кост. С една интервенция се поставят всички импланти, като се закотвят (навиват) в дълбоките части на костта. Тази зона е с много по-голяма плътност от спонгиозната кост, в която се захващат двучастовите импланти. Процесът като цяло се случва много по-бързо във времето, и с много по-малко интервениране. По-долу сме разгледали подробно предимствата на този вид система за двучастови импланти с незабавно натоварване.

Възстановяването с едночастови кортико-базални импланти е незабавно, в рамките на до 5 работни дни! 

Базалните импланти са предназначени основно за незабавно натоварване. 

Това е възможно най-бързата система за възстановяване, при която новата конструкция се циментира в рамките на 3 до 4 работни дни след поставянето на имплантите под формата на перманентни, фиксирани мостове с корони върху тях. Тази система е и сред най-предпочитаните, заради безспорните си и многобройни предимства, които притежава в допълнение към краткото време за възстановяване:

 • Лечението с базални импланти не изисква пациентите да се подлагат на дълги процедури за добавяне на кост – повдигане на синусите и костни присадки. 
 • Базалните импланти могат да използват целия обем на костта (поставят се под ъгъл) и това дава възможност да се лекуват и случаи, при които традиционните системи препоръчват предварително увеличаване на костния обем.
 • Едночастовите импланти се поставят с минимално инвазивна хирургична техника.
 • Постоянни, неподвижни и естетични металокерамични зъбни протезни конструкции, които са трайни и за цял живот. Не се движат и не се свалят.
 • Прилагат се при пациенти, които пушат.
 • Прилагат се при пациенти с напреднал пародонтит (пародонтоза).
 • Прилагат се при пациенти с диабет.
 • Произведени са от титаниева, биосъвместима сплав с гладък и уникален дизайн, който предпазва от последващи възпаления (периимплантит).
 • Захващат се в дълбоките, кортикални части на костта и бързо възстановяват дъвкателната функция. Пациентът може да се храни веднага.

Снимки преди и сега на възстановяване на цели челюсти с кортико-базални импланти

 

Ориентировъчни цени на отделните видове зъбни импланти

Темата за цените на отделните видове зъбни импланти представлява съществен и приоритетен въпрос за повечето пациенти. Това, което можем да кажем, че цената на лечението със зъбен имплант или зъбни импланти, се определя в зависимост от конкретния клиничен случай.  След първата консултация при нас, пациентите получават конкретна, крайна цена за имплантологично лечение, независимо дали се касае за единичен имплант или лечение със заместване на всички зъби с по-голям брой импланти.

Като цяло базалните импланти имат по-ниска цена от конвенционалните двучастови импланти и в България все още се предлагат на по-достъпна цена от много други части на Европа и света. Цената на комплексното лечение на горна и долна челюст с базални импланти и металокерамични мостове варира от 10 000 лв до 12 000 лв на челюст в зависимост от броя на поставените импланти и сложността на клиничния случай, състоянието на зъбите, които ще се екстрахират (вадят) и т.н. При поставянето на единичен двучастов имплант цените започват от 2 000 лв за имплант в комплект с окончателна корона и могат да достигнат до 3000 лв в зависимост от материала, от който ще се изработи постоянната коронка върху денталния имплант.

Поставяне на зъбни импланти на пациенти от Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, други градове в страната и от чужбина

При нас идват много пациенти за поставяне на зъбни импланти от различни градове като Пловдив, Варна и Бургас и други части на страната и чужбина. Важно е да се отбележи, че при лечение със зъбни импланти от вида на едночастовите, пациентите е добре да предвидят до 5 дни престой в столицата, или ако са в близък радиус, да знаят, че ще имат няколко посещения в клиниката в рамките на провеждане на лечението. 

Специално за пациенти от други градове и такива живеещи в чужбина, създадохме план за оптимизирано планиране на посещенията в клиниката свързани с лечението Дентекспрес, за който можете да прочетете повече в нашия Блог.

Видове зъбни импланти и най-модерните технологии, с които работим в клиника Дентатайм

В нашата клиника работим с най-съвременните технологии и апаратура за провеждане на лечение с двете основни системи за зъбни импланти. За да получим търсения дълготраен и естетичен резултат, с който да възстановим всички функционални характеристики на зъбите, говор и естетика, прилагаме най-съвременните дигитални технологии свързани с проектирането на конструкциите върху имплантите и изработката на временни и постоянни корони с най-последните CAD/CAM или 3D принтиращи машини. 

Всеки план за лечение е строго индивидуален и започва с изготвянето на задълбочен анализ за определяне на подходящия вид зъбни импланти, с които ще работим. Именно в този, първи етап от лечението на пациента, огромна роля играят най-съвременните дигитални технологии за образна диагностика, високотехнологичните скенери и компютърната томография, особено при определянето наличието на кост при пациента.

Д-р Радослав Симеонов

***

Д-р Радослав Симеонов е Главен лекар и собственик на клиника за зъбни импланти Дентатайм, в която предлагаме комплексно лечение на дентални заболявания с насока имплантология, естетика и ендодонтия (кореново лечение на зъбите).

Вижте и нашите свързани статии и секции в сайта по темата за поставяне на зъбни импланти:

Зъбни импланти

Възстановяване след поставяне на зъбни импланти

Базални импланти и напреднал пародонтит (пародонтоза)

Най-често задаваните въпроси за зъбните импланти

Вашата консултация с д-р Радослав Симеонов може да заявите през контактната форма на сайта или на телефон (+359) 892 600 602.

Заповядайте в Дентатайм за Вашата нова, пълна и усмихната промяна!