Клиника Дентатайм предоставя следните нива на гаранция за извършените от нас стоматологични услуги при спазване на всички предписани указания и препоръки:

 • Доживотна гаранция за импланти
 • 3 години гаранция за:

– Корони (не включва временни корони)

– Мостове (не включва временни мостове)

– Керамични фасети

– Инлеи / онлеи / овърлеи

 • 2 години гаранция за:

– Частични и цели протези

 • 1 година гаранция за:

– Композитни фасети и обтурации

– Акрилни протези (не включва задръжните елементи)

– Обтурации на зъбната шийка

Предлаганата от клиника Дентатайм гаранция покрива дефекти свързани с материалите, както и извършените от нас стоматологични услуги по отношение на мостове и импланти. Валидна е само и единствено в нашата клиника. Обръщаме внимание, че успешното дентално и хирургическо лечение е пряка функция от личните възстановителни възможности и общото състояние на всеки един пациент и като цяло е строго индивидуален процес.

Предлаганата от клиника Дентатайм гаранция не е валидна в следните случаи, които нарушават дълготрайността и качеството на извършените от нас услуги:

 • Когато пациентът не се яви за редовен профилактичен преглед поне един път в годината в нашата клиника или не извърши профилактичен преглед, поне един път годишно в страната, в която пребивава дългосрочно (постоянно) с придружаващи рентгенова снимка и писмен документ удостоверяващ провеждането на профилактичния преглед.
 • При неспазване на добра устна хигиена.
 • При неспазване на изричните условия на нашите дентални лекари, като например, ако пациентът не носи протезите или апарата против хъркане през нощта.
 • В случаите, в които не се съблюдават предписаните указания за поставяне и съхранение на подвижни конструкции, в това число частичните и цели протези.
 • Когато се наблюдава отдръпване или промяна на тъканите на венците и челюстните кости по естествен път.
 • Повреда в случаите на инцидент –фрактура/отчупване на конструкция; изпускане на протезите ; друго обстоятелство, което нарушава целостта и качеството на конструкцията, причинено от трети лица; по време на спорт и други.
 • При рязка загуба или внезапно натрупване на тегло от страна на пациента за кратък период от време.
 • При наличие на общо хронично заболяване, което дава негативно отражение и на денталното здраве на пациента, например – диабет, епилепсия, остеопороза, състояния в следствие на премината химиотерапия,продължително медикаментозно лечение т.н.
 • В случаите, в които е налице допълнителна намеса на друг стоматолог в България или в чужбина (държава, на постоянно пребиваване на пациента) и са извършени манипулации без предварителното изрично съгласие и одобрение на екипа на клиника Дентатайм.
 • Когато увреждането е причинено от стрес (стискане и скърцане със зъби).
 • Когато уврежданията са причинени от злоупотреба с тютюнопушене и наркотици.

Система за съвременно имплантологично лечение с висококачесвени швейцарски зъбни импланти.

Свържете се с нас на телефон: (+359) 892 600 602