Гаранция

Гаранция

Гаранцията за имплантите като медицинско изделие е доживотна и покрива фабрични дефекти, а успеваемостта на имплантологичното и хирургическо лечение е пряка функция от личните възстановителни възможности и общото състояние на всеки един пациент и като цяло е строго индивидуален процес.

Клиника Дентатайм предоставя следните нива на гаранция за извършените от нас стоматологични услуги при спазване на всички предписани указания и препоръки:

2 години гаранция за:

 • Корони (не включва временни корони)
 • Мостове (не включва временни мостове)
 • Керамични фасети
 • Инлеи / онлеи / овърлеи

1 година гаранция за:

 • Композитни фасети и обтурации
 • Акрилни частични и цели протези (не включва задръжните елементи)

Допълнителна информация

Предлаганата от клиника Дентатайм гаранция не е валидна в следните случаи:

 • Когато пациентът не се яви за редовен профилактичен преглед поне един път в годината в нашата клиника или не извърши профилактичен преглед, поне един път годишно в страната, в която пребивава дългосрочно (постоянно) с придружаващи рентгенова снимка и писмен документ удостоверяващ провеждането на профилактичния преглед.
 • При неспазване на добра устна хигиена.
 • При неспазване на изричните инструкции на нашите дентални лекари.
 • В случаите, в които не се съблюдават предписаните указания за поставяне и съхранение на подвижни конструкции (частичните и цели протези, ортодонтски апарат).
 • Когато се наблюдава отдръпване или промяна на тъканите на венците и челюстните кости по естествен път.
 • Повреда в случаите на инцидент–фрактура/отчупване на конструкция; изпускане на протезите; друго обстоятелство, което нарушава целостта и качеството на конструкцията, причинено от трети лица; по време на спорт и други.
 • При рязка загуба или внезапно натрупване на тегло от страна на пациента за кратък период от време.
 • При наличие на общо хронично заболяване, което дава негативно отражение и на денталното здраве на пациента, например – диабет, епилепсия, остеопороза, състояния в следствие на премината химиотерапия,продължително медикаментозно лечение т.н.
 • В случаите, в които е налице допълнителна намеса на друг стоматолог в България или в чужбина (държава, на постоянно пребиваване на пациента) и са извършени манипулации без предварителното изрично съгласие и одобрение на екипа на клиника Дентатайм.
 • Когато увреждането е причинено от прекомерно и небаланасирано натоварване на зъби и зъбни конструкции (напр. стискане на зъби, скърцане със зъби, едностранно хранене).
 • Когато уврежданията са причинени от злоупотреба с тютюнопушене и наркотици.