Кореново лечение

Ендодонтия в Дентатайм

Наричана също лечение на коренови канали, ендодонтията е направление в денталната медицина, което се занимава с третиране на възпалителни процеси на зъбната пулпа (вътрешната тъкан на зъба, съставена от нерви, кръвоносни съдове и др.). Правилно проведеното лечение на кореновите канали е от изключителна важност за запазването на зъба, както и за успеха на последващото дентално лечение.

Последно поколение микроскоп

В клиника Дентатайм, нашите специалисти отделят изключително внимание на кореновото лечение, използвайки високотехнологична апаратура. Тя включва работа под микроскоп от последно поколение с камера 4К, система за точното определяне на дължината-апекс локатор и разширяване на кореновите канали-ендодонтски наконечник.

В някои случаи се налагат повече посещения, особено при прелекуването на вече умъртвени зъби, както и при наличието на по-тежки възпалителни процеси. От изключително значение е правилното разширяване и дезинфекция на кореновите канали и след това запълването на тези канали с най-съвременните материали ,за да се запечата достъпа на бактерии до тях. По този начин лекуваният зъб ще бъде в употреба дълги години.

След завършване на кореновото (Ендодонтско) лечение ние ще Ви предложим различни варианти за възстановяване на лекувания зъб.

Причинни за кореново лечение

Най-честите причини, свързвани с необходимостта от кореново лечение са усложненията на кариеса (пулпит) или възпаление на тъканите около зъбния корен (периодонтит). В клиника Дентатайм специализиран екип от дентални лекари могат да извършат кореново лечение в едно посещение – безболезнено и без използването на токсични медикаменти –арсен. 

В някои случаи се налагат повече посещения, особено при прелекуването на вече умъртвени зъби, както и при наличието на по-тежки възпалителни процеси. От изключително значение е правилното разширяване и дезинфекция на кореновите канали и след това запълването на тези канали с най-съвременните материали ,за да се запечата достъпа на бактерии до тях. По този начин лекуваният зъб ще бъде в употреба дълги години.

След завършване на кореновото (Ендодонтско) лечение ние ще Ви предложим различни варианти за възстановяване на лекувания зъб.