Имплантология

Дентална имплантология

Денталната имплантология е нов дял от стоматологията, при който чрез поставянето на титаниеви зъбни импланти в костта се възстановява липсата на един или няколко зъба, както и на цели обеззъбени челюсти. Клиника Дентатайм е сертифицирана имплантологична практика за работа с най-съвременните и качествени системи за зъбни импланти, произведени в Швейцария, Германия, Италия и Израел с успеваемост от 99%.

Поставяне на зъбни импланти

Функцията на импланта е да замести зъбния корен и да създаде опора за поставянето на корона, мост или фиксиране на цяла зъбна протеза. Конструкциите над имплантите могат да бъдат снемаеми или фиксирани. Материалът, от който са изработени зъбните импланти представлява биологично съвместима титаниева сплав – медицински титан. Зъбният имплант възпроизвежда всички важни (основни) функции на естествения зъб и провежда дъвкателните сили директно в костта подобно на зъбния корен.
За разлика от поставянето на зъбен мост, при който се изпиляват зъбите, а костта под моста продължава да се топи (резорбира) и след време може да доведе до загубата на изпилените зъби, денталните импланти са най-модерното и ефективно решение, което ограничава загубата на кост, произтичаща от липсата на зъб.

6 ключови предимства на зъбните импланти

Осигуряват дългосрочно решение на проблема с липсващите зъби.

Предотвратяват опасността от загуба на кост.

Помагат за запазване на естествените зъби в съседство на дефекта (без изпиляване).

Не влияят на говора, за разлика от протезите.

Не отнемат удоволствието от храната.

Връщат усмивката и дават ново самочувствие и увереност.

Видове зъбни импланти

В имплантологична клиника Дентатайм работим с два вида зъбни импланти – базални (едночастови) и класически (двучастови):

Базални импланти

БАЗАЛНИ (БИОКОРТИКАЛНИ) : Това са едночастови титаниеви импланти изработени от високоустойчива на фрактуриране, биосъвместима титаниева сплав Ti6AL4V ELI, известна като “Клас 5”. Отличава се с превъзходни механични и химични свойства, много устойчива на корозия, осигуряваща 25% по-висока стабилност от чистия титан. Покрити са с иновативната за денталната имплантология No-Itis® защита, която държи бактериите на разстояние и предпазва от пери-имплантит.

Базалните импланти представляват изкуствен титаниев корен, поставен в дълбоките (базални/кортикални) части на костта, върху които се закрепват коронки или мостове. Протоколът за работа с тези импланти изисква те да бъдат натоварени веднага в рамките на 3-5 дни, без отлагане. Затова те се наричат още имедиатни базални импланти с корони за 3 дни (бързи, експресни зъбни импланти). Така пациентът получава напълно функционално решение в рамките на 3-5 дни. Прилагат се при пациенти с голяма резорбция (стопяване) на костта и при заместване на липсващи зъби на цели челюсти. Начинът на поставяне на базалните (кортикални) импланти и революционната им форма дават възможност да се използват при пациенти, на които им е отказано лечение с конвенционални, двучастови импланти (класически импланти).

 

Класически зъбни импланти

КЛАСИЧЕСКИ: двучастови титаниеви импланти, които представляват изкуствен титаниев корен, поставен в спонгиозната (средната) част на костта, върху който се закрепват коронки или мостове. Особеното тук е, че за поставянето на тези импланти се изисква определен минимален обем кост, а при много от пациентите се наблюдава резорбция на костта, което налага костна аугментация. Това е хирургична интервенция, при която се добавя изкуствена или естествена (от други части на тялото на пациента) кост с цел увеличаване обема на костта, необходима за поставяне на двучастов имплант. В областта на горната челюст в близост до синуса, най-често се налага повдигането на синусната мембрана чрез добавяне на кост – синус-лифт. Този вид импланти се поставят при заместване на един или група липсващи зъби. Двучастовите импланти изискват остеоинтграция от 3 до 6 месеца преди да се поставят корони върху тях.

Протеза върху 4 импланта

ПРОТЕЗА ВЪРХУ 4 ИМПЛАНТА – дори в краен стадий на обеззъбяване и липса на кост, екипът на клиника Дентатайм предлага имплантологично решение – фиксирана конструкция само върху 4 импланта тип All-on-4. Този вид зъбна протеза се препоръчва и при пациенти с противопоказания за костна аугментация (добавяне на кост) или с остеопороза и/или диабет.

Защо да изберете клиника Дентатайм?

Клиника Дентатайм е водеща имплантологична клиника специализирана в лечението на частично и тотално обеззъбяване с базални импланти. Д-р Радослав Симеонов е опитен хирург и имплантолог с повече от 20 години практика в решенията на сложни клинични случаи и с доказан персонален подход и внимание към всеки един пациент. В клиника Дентатайм работим с базални (едночастови) и двучастови зъбни импланти от водещи световни производители. Клиниката ни е оборудвана с най-съвременната стоматологична техника и апаратура, за да осигурим на нашите пациенти качествено дентално имплантологично лечение. Запознайте се с нашия опитен екип и дентална практика тук.