Дори в краен стадий на обеззъбяване и липса на кост, екипът на клиника Дентатайм предлага имплантологично решение на основата на вид базални импланти – фиксирана конструкция само върху 4 импланта от типа All-on-4. Този вид решение (лечение) се препоръчва най-често при пациенти, които са обеззъбени и вече имат изработени плакови протези. Също и при пациенти, на които им предстои лечение с подвижни протези или имат противопоказания за костна аугментация (добавяне на кост).

Протезата върху 4 импланта се фиксира (закрепва) със система тип „тик-так копче” върху 4 импланта. Тя се „закопчава” върху имплантите с помощта на тефлонови уплътнения и метални капачки, които са във вътрешната част на протезата, а четирите импланта се поставят във фронталната част на челюстта – в областта между кучешките зъби. По този начин протезата се фиксира, т.е. движенията са ограничени и пациентът може да се храни и говори без притеснения.


 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОТЕЗАТА ВЪРХУ 4 ИМПЛАНТА

 

Лечение за цели челюсти
Протезата върху 4 импланта е вид имплантологично лечение, което се прилага при пациенти, които са напълно обеззъбени или, на които им предстои да бъдат извадени всички останали свои зъби.
15- 30 работни дни за поставяне
Процедурата по поставяне на протеза върху 4 импланта протича в следните 3 етапа:

Първи етап: Екстракция на съществуващи зъби (ако има такива), последващ период на зарастване около 2 седмици.

Втори етап: Изработване на протезата около 2 седмици.

Трети етап: Поставане на имплантите и „закопчаване“ на протезата.

Минимално инвазивна хирургична техника
Лечението с протеза върху 4 импланта протича при минимална хирургична намеса. Използват се специален вид швейцарски базални импланти. Те се поставят през венеца, на стратегически места в горната и долна челюст, в областта, в която костта е най-здрава и не се резорбира. Това представлява т.нар. Стратегическа имплантология, при която отворите за поставяне на имплантите са по-малки в сравнение с другите имплантологични системи. Базалните (кортикални) импланти са изработени от модерна титаниева биосъвместима сплав с уникален дизайн, за захващане в дълбоките, кортикални части на костта и за бързо възстановяване на дъвкателната функция.
Пластмасовата протеза, фиксирана върху 4 импланта е снемаема
Плакова (пластмасова) протеза, която се изработва с готови двуслойни пластмасови зъби по индивидуален отпечатък от челюстта на пациента. При този метод на протезиране се поставят швейцарски импланти IHDEс лок-система (заключваща система) във фронталните части на челюстта и върху тях се закрепва протезата. По този начин протезата стои по-стабилно в устата на пациента при хранене, но задължително се сваля за почистване в края на деня. Този метод за фиксиране (задържане) на пластмасовата протезата върху 4 импланта, в сравнение с имплантите за незабавно натоварване (базални импланти с металокерамични конструкции), представлява бюджетно решение.
Цена
Цената за изработка и поставяне на протеза за една челюст е 3 700 лв. То е по-евтино, в сравнение с другите имплантлогични решния, защото включва пластмасова подвижна протеза, която е “закопчана“ върху 4 импланта.

 

Повече за всички имплантологични лечения предлагани от клиника Дентатайм може да прочетете в секция Имплантология. За лечения, които не са свързани с изработване на зъбна протеза, може да прочетете в секция Базални импланти.

 

СНИМКИ НА ПАЦИЕНТИ (със свалена и със закопчана протеза):
преди

Протеза с 4 импланта

след

Система за съвременно имплантологично лечение с висококачесвени швейцарски зъбни импланти.

Свържете се с нас на телефон: (+359) 892 600 602