Класически импланти

Поставяне на класически зъбни импланти

Класическите (конвенционални) импланти представляват двучастов изкуствен титаниев корен, който се фиксира в спонгиозната (меката) част на костта. Интеграцията на имплантите с тази част на костта обикновено отнема от 3 до 6 месеца, преди върху тях да могат да се поставят коронките и мостовете за окончателно възстановяване.

Класическите зъбни импланти се поставят при заместване на един или група липсващи зъби. Важна особеност при тях е, че при много пациенти се наблюдава резорбция на костта, което налага костна аугментация. Това е хирургична интервенция, при която се добавя изкуствена или естествена (от други части на тялото на пациента) кост с цел увеличаване обема на костта, необходима за поставяне на двучастов имплант. В областта на горната челюст в близост до синуса, най-често се налага повдигането на синусната мембрана чрез добавяне на кост – синус-лифт.

Лечението протича в 5 стъпки в продължение на 3-6 месеца

Двучастовите импланти изискват период от 3 до 6 месеца за остеоинтеграция (интегриране в спонгиозната част от костта).

Стъпка 1

Хирургична интервенция – поставяне на имланта. В този етап се включва и изваждането (екстракция) на съществуващи зъби, ако се налага. Следва период на остеоинтеграция (имплантът става част от костта) за 2-3-месеца за долна челюст и 4-6 месеца за горна челюст.

Стъпка 2

Разкриване на импланта и поставяне гингивоформер, който оформя венеца около импланта.

Стъпка 3

Взимане на отпечатък.

Стъпка 4

Артикулационна проба на дентин на коронката.

Стъпка 5

Поставяне на коронката (завинтваща или циментираща техника).

Характеристики на класическите зъбни импланти

Цели челюсти, сегмент от липсващи зъби или един

С класически (двучастови) импланти могат да се заместват липсващи единични или група зъби при достатъчно обем кост.

Използват се временни конструкции-плакови протези, при лечение на цели челюсти

За да не бъде пациентът без зъби по време на процеса по остеоинтеграция, се поставя временна конструкция – пластмасова протеза.

Металокерамични конструкции – неподвижни

Металокерамичните конструкции са изработени от висококачествена дентална керамика с индивидуална характеристика на короните и са с високи естетични качества.

Цена

След преглед и представяне на ортопантомография (панорамна снимка) ,на пациента се представя план и оферта за лечение. Записването за операция става след предварително съгласуване с графика на клиниката.

В секция Имплантология може да прочетете и за останалите имплантологични решения, които в клиника Дентатайм предлагаме при липса на зъб, отделни зъбни сегменти или тотално обеззъбяване – Базални импалнти и Протеза върху 4 импланта.

Защо да изберете клиника Дентатайм?

Клиника Дентатайм е водеща имплантологична клиника специализирана в лечението на частично и тотално обеззъбяване с базални импланти. Д-р Радослав Симеонов е опитен хирург и имплантолог с повече от 20 години практика в решенията на сложни клинични случаи и с доказан персонален подход и внимание към всеки един пациент. В клиника Дентатайм работим с базални (едночастови) и двучастови зъбни импланти от водещи световни производители. Клиниката ни е оборудвана с най-съвременната стоматологична техника и апаратура, за да осигурим на нашите пациенти качествено дентално имплантологично лечение. Запознайте се с нашия опитен екип и дентална практика тук.