Орална хирургия

Експертизата и дългогодишният опит на д-р Радослав Симеонов в областта на оралната хирургия, както и модерното технологично оборудване, с което разполага нашият хирургичен кабинет, позволяват извършването на богат набор от хирургични интервенции, манипулации и лечение при използване на най-съвременни техники и методи на работа в стоматологичната практика.

Хирургични манипулации

Манипулациите се извършват с локална анастезия (упойка) и се прилагат в следните основни случаи:

Вадене на зъб (екстракция)

Отстраняване на ретинирани зъби (покрити в костта)- най-често

Отстраняване на киста от зъбен и друг произход

Апикална остеотомия – хирургично отстраняване на кореновия връх, засегнат най-често от възпалителен процес, не подлежащ на консервативна терапия (гранулом,чуждотяло,киста и др.)

Хирургично разкриване на ретенирани и атипично(на нетипично,неправилно място) разположени зъби с цел ортодонтско лечение за възстановяване на правилното им място в зъбната дъга

Хирургично закриване на перфорации на синусите – хирургичен метод за затваряне на комуникация между устната кухина и синуса

Синус лифт – повдигане на синуса при поставяне на импланти

Добавяне на кост хирургично възстановяване на обема и дължината на костта с цел възстановяване на естетичната и дъвкателната функция

Пластика, добавяне на венец

Хистологично изследване на тъкани

Травми

Други хирургични манипулации

След преглед и консултация с д-р Радослав Симеонов в клиника Дентатайм, интервенцията се планира и извършва безболезнено и при максимална прецизност. Чрез насрочване на няколко контролни посещения, нашите експерти следят за успешното протичане на оздравителния процес.

Хирургичното лечение може да отнеме между 1 и 3 часа в зависимост от сложността на манипулацията.

За нуждите на всеки конкретен пациент се изготвя индивидуален финансов план.