Експертизата и дългогодишният опит на д-р Радослав Симеонов в областта на оралната хирургия, както и модерното технологично оборудване, с което разполага нашият хирургичен кабинет, позволяват извършването на богат набор от хирургични интервенции, манипулации и лечение при използване на най-съвременни техники и методи на работа в стоматологичната практика.

Манипулациите се извършват с локална анастезия (упойка) и се прилагат в следните основни случаи:

м

 • Вадене на зъб (екстракция)
 • Отстраняване на ретинирани зъби (покрити в костта)- най-често
 • Отстраняване на киста от зъбен и друг произход
 • Апикална остеотомия – хирургично отстраняване на кореновия връх, засегнат най-често от възпалителен процес, не подлежащ на консервативна терапия (гранулом,чуждотяло,киста и др.)
 • Хирургично разкриване на ретенирани и атипично(на нетипично,неправилно място) разположени зъби с цел ортодонтско лечение за възстановяване на правилното им място в зъбната дъга.
 • Хирургично закриване на перфорации на синусите – хирургичен метод за затваряне на комуникация между устната кухина и синуса
 • Синус лифт - повдигане на синуса при поставяне на импланти
 • Добавяне на кост хирургично възстановяване на обема и дължината на костта с цел възстановяване на естетичната и дъвкателната функция
 • Пластика, добавяне на венец
 • Хистологично изследване на тъкани
 • Травми

След преглед и консултация с д-р Радослав Симеонов в клиника Дентатайм, интервенцията се планира и извършва безболезнено и при максимална прецизност. Чрез насрочване на няколко контролни посещения, нашите експерти следят за успешното протичане на оздравителния процес.

Хирургичното лечение може да отнеме между 1 и 3 часа в зависимост от сложността на манипулацията.

За нуждите на всеки конкретен пациент се изготвя индивидуален финансов план.

Система за съвременно имплантологично лечение с висококачествени швейцарски зъбни импланти.

Свържете се с нас на телефон: (+359) 892 600 602