Протеза върху 4 импланта

Снемаема, фиксирана протеза при тотално обеззъбяване

Дори в краен стадий на обеззъбяване и липса на кост, екипът на клиника Дентатайм предлага имплантологично решение на основата на специфичен вид импланти – фиксирана конструкция само върху 4 импланта от типа All-on-4. Този вид решение (лечение) се препоръчва най-често при пациенти, които са обеззъбени и вече имат изработени плакови протези. Също и при пациенти, на които им предстои лечение с подвижни протези или имат противопоказания за костна аугментация (добавяне на кост). Най-голяма успеваемост на този вид имплантологично решение има при прилагането му на долна челюст.

Протезата върху 4 импланта се фиксира (закрепва) със система тип „тик-так копче” върху 4 импланта. Тя се „закопчава” върху имплантите с помощта на тефлонови уплътнения и метални капачки, които са във вътрешната част на протезата, а четирите импланта се поставят във фронталната част на челюстта – в областта между кучешките зъби. По този начин протезата се фиксира, т.е. ограничават се некомфортните движения на протезата при хранене и говор.

15- 30 работни дни за поставяне

Етап 1

Екстракция на съществуващи зъби (ако има такива), последващ период на зарастване около 2 седмици.

Етап 2

Изработване на протезата около 2 седмици.

Етап 3

Поставане на имплантите и „закопчаване“ на протезата.

Основни характеристики на протезата върху 4 импланта

Лечение за цели челюсти

Протезата върху 4 импланта е вид имплантологично лечение, което се прилага при пациенти, които са напълно обеззъбени, или на които им предстои да бъдат извадени всички зъби

Минимално инвазивна хирургична техника

Лечението с протеза върху 4 импланта протича при минимална хирургична намеса. Използват се специален вид импланти с дизайн предвиден само за фиксиране на протези. Те се поставят през венеца и се разполагат симетрично на мястото, което се ограничава от двата синуса в горната челюст и в областта на фронта в долна челюст между кучешките зъби.

Пластмасовата протеза, фиксирана върху 4 импланта е снемаема

Плакова (пластмасова) протеза, която се изработва с готови двуслойни пластмасови зъби по индивидуален отпечатък от челюстта на пациента. При този метод на протезиране се поставят зъбни импланти с лок-система (заключваща система) във фронталните части на челюстта и върху тях се закрепва протезата. По този начин протезата стои по-стабилно в устата на пациента при хранене, но задължително се сваля за почистване в края на деня. Този метод за фиксиране (задържане) на пластмасовата протезата върху 4 импланта представлява друг вид лечение и не се доближава до комфорта и естетиката при лечението с базални импланти с незабавно поставяне на металокерамични мостове върху тях.

Цена

Цената за изработка и поставяне на протеза за една челюст е 4 700 лв. То е по-евтино, в сравнение с другите имплантлогични решния, защото включва пластмасова подвижна протеза, която е “закопчана“ върху 4 импланта.

Повече за всички имплантологични лечения предлагани от клиника Дентатайм може да прочетете в секция Имплантология. За лечения, които не са свързани с изработване на зъбна протеза, може да прочетете в секция Базални импланти.

Снимки на пациенти (със свалена и със закопчана протеза):

ПРЕДИ

ПРОТЕЗА С 4 ИМПЛАНТА

СЛЕД