Д-р Елена Костова

Д-р Елена Костова

Д-р Елена Костова

Лекар по дентална медицина
Д-р Елена Костова завършва Факултета по Дентална медицина към МУ София и има повече от 30 години опит като поливалентен стоматолог в България и САЩ, където придобива опит и допълнителна квалификация след изкарани курсове в областта на Пародонтологията, Оралната хигиена и Естетичната стоматология. Д-р Костава има завършени специализирани курсове и обучения по протетика и пародонтология, клинично разглеждане на влиянието на пародонталните заболявания, директни и индиректни бондинг техники и материали, щадящо лечение на пулпата с биоактивни материали и други. Член на Български Зъболекарски съюз. Владее английски език свободно, ползва френски и руски език говоримо. Комплексният дългогодишен опит, личният подход и обстойно внимание, което д-р Костова отделя на всеки един от пациентите си седят в основата на дългосрочното доверие и връзки, които тя изгражда с тях.