Георги Милев

Георги Милев

Георги Милев

Финансист
Георги Милев – Финансист , има повече от 20 години опит в областта на финансите и счетоводството и собствена практика в управлението на финанси, счетоводство, данъчното консултиране, прилагане на трудово-правното и осигурително законодателство, аутсорсинг на персонал. Неговите клиенти са в различни сектори, като търговски и производствени компании, международни представителства, компании в туризма, рекламата и услугите, клиники по дентална медицина, проекти с Европейско финансиране и други.