Катя Иванова

Катя Иванова

Катя Иванова

Дентален асистент
Катя Иванова, Дентален асистент завършва медицински колеж Йорданка Филаретова степен бакалавър със специалност „Детска медицинска сестра“. Има опит като дентален асистент над 15 години, с насоченост в хирургията и естетиката.