Лора Симеонова

Лора Симеонова

Лора Симеонова

Мениджър на денталната клиника
Лора Симеонова е човекът, който управлява бизнес процесите в клиника Дентатайм свързани с администрация, финанси, човешки ресурси, договори и проекти. Завършва Бизнес Администрация в Thames Valley University в Англия и притежава повече от 20 години висш опит в бизнес администрацията и управлението на големи проекти и организации. Владее английски език.