Мениджър на денталната клиника

Лора Симеонова е човекът, който управлява бизнес процесите в клиника Дентатайм свързани с администрация, финанси, човешки ресурси, договори и проекти.

Завършва Бизнес Администрация в Thames Valley University в Англия и притежава повече от 20 години висш опит в бизнес администрацията и  управлението на големи проекти и организации.

Владее английски език.