Мениджър на дентална клиника

Лора Симеонова е човекът, който управлява бизнес процесите в клиника Дентатайм свързани с администрация, финанси, човешки ресурси, договори и проекти. Завършва Бизнес Администрация в Thames Valley University в Англия и притежава повече от 20 години висш опит в бизнес администрацията и  управлението на големи проекти и организации. Владее английски език.

 

 

 

 

 

 

м