Марина Ханджиева

Марина Ханджиева

Марина Ханджиева

Консултант по дигитален ПР и Дентален Маркетинг
Марина Ханджиева е нашият консултант по Дигитален ПР и Дентален Маркетинг. Марина има над 20 години опит и собствена практика в сферата на маркетинговите комуникации с клиенти от най-различни бизнес области в България и чужбина. През последните 10 години работи в помощ на българския бизнес в процеса на неговата дигитална трансформация и адаптиране на маркетинговите и комункиционни процеси за онлайн позициониране, електронна търговия и комуникация в уеб пространството на български и английски език.